Hoạt động gần đây của trang web

06:49, 21 thg 2, 2021 Trịnh Xuân Thắng TP đã chỉnh sửa Dạy học trực tuyến
06:48, 21 thg 2, 2021 Trịnh Xuân Thắng TP đã tạo Dạy học trực tuyến
06:47, 21 thg 2, 2021 Trịnh Xuân Thắng TP đã chỉnh sửa Trang chủ
06:46, 21 thg 2, 2021 Trịnh Xuân Thắng TP đã xóa ĐK thi tin học trẻ
06:46, 21 thg 2, 2021 Trịnh Xuân Thắng TP đã xóa ĐK thi Elearning
06:46, 21 thg 2, 2021 Trịnh Xuân Thắng TP đã xóa TK nộp BC về tổ TH
06:45, 21 thg 2, 2021 Trịnh Xuân Thắng TP đã xóa TK nộp BC về TK, TĐKT
06:45, 21 thg 2, 2021 Trịnh Xuân Thắng TP đã xóa TK nộp BC về THCS
06:45, 21 thg 2, 2021 Trịnh Xuân Thắng TP đã xóa TK nộp BC về TH, TK
06:45, 21 thg 2, 2021 Trịnh Xuân Thắng TP đã xóa TK nộp BC về MN, CĐ
06:44, 21 thg 2, 2021 Trịnh Xuân Thắng TP đã xóa Thống kê số tin website năm học 2018-2019
06:44, 21 thg 2, 2021 Trịnh Xuân Thắng TP đã xóa SHARE FOLDER
06:44, 21 thg 2, 2021 Trịnh Xuân Thắng TP đã xóa Lịch công tác tháng
06:44, 21 thg 2, 2021 Trịnh Xuân Thắng TP đã xóa Trịnh Xá
06:44, 21 thg 2, 2021 Trịnh Xuân Thắng TP đã xóa Thanh Tuyền
06:44, 21 thg 2, 2021 Trịnh Xuân Thắng TP đã xóa Tiên Tân
06:44, 21 thg 2, 2021 Trịnh Xuân Thắng TP đã xóa Trần Phú
06:44, 21 thg 2, 2021 Trịnh Xuân Thắng TP đã xóa Trần Quốc Toản
06:44, 21 thg 2, 2021 Trịnh Xuân Thắng TP đã xóa Tiên Hiệp
06:44, 21 thg 2, 2021 Trịnh Xuân Thắng TP đã xóa Tiên Hải
06:44, 21 thg 2, 2021 Trịnh Xuân Thắng TP đã xóa Thanh Châu
06:44, 21 thg 2, 2021 Trịnh Xuân Thắng TP đã xóa Phù Vân
06:44, 21 thg 2, 2021 Trịnh Xuân Thắng TP đã xóa Liêm Tuyền
06:44, 21 thg 2, 2021 Trịnh Xuân Thắng TP đã xóa Liêm Tiết
06:44, 21 thg 2, 2021 Trịnh Xuân Thắng TP đã xóa Lương Khánh Thiện

cũ hơn | mới hơn