Cấp THCS

Báo cáo trường chuẩn quốc gia và Báo cáo số HS đạt giải các cấp năm học 2015-2016
      Báo cáo đang thực hiện cho đến trước 11h00, ngày 08 tháng 12 năm 2016
Bạn cần đăng nhập để trả lời biểu mẫu (Nháy nút "Đăng nhập" hoặc "sign in" ở dòng dưới cùng của trang này).

BAO CAO TRUONG CHUAN QUOC GIA16-17.xls


THỐNG KÊ SỐ HS ĐẠT GIẢI 2015-2016

THỐNG KÊ SỐ LIỆU HỌC SINH ĐẠT GIẢI NĂM HỌC 2015-2016.xls