Cấp THCS‎ > ‎

Danh sách giáo viên được phép dạy kèm

Biểu mẫu này được cập nhật hằng tháng. Khi Hiệu trưởng đồng ý cho giáo viên được phép dạy kèm (nếu đủ các điều kiện, hồ sơ theo quy định) thì phải cập nhật thông tin về giáo viên, lớp dạy kèm vào biểu mẫu này chậm nhất là sau 1 tuần kể từ ngày ký. Đồng thời lập danh sách theo biểu mẫu excel đính kèm cuối trang web này để ký, đóng dấu rồi gửi về phòng GDĐT.

DS Dạy kèm 2016-2017

Ĉ
Trịnh Xuân Thắng TP,
23:36, 14 thg 2, 2017
Comments