Cấp THCS‎ > ‎GVDG‎ > ‎

KTNL

Mời các thầy cô tham gia thi thử bài thi năng lực Hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2016-2017. Chúng tôi chỉ thiết kế thử 30 câu hỏi của phần kiến thức chung để các thầy cô làm thử. Bài thi thật sẽ có khoảng 50 câu hỏi với thời gian làm bài là 120 phút, có câu hỏi dành riêng cho từng môn. Khi thi thật sẽ không thể xem đáp án mà chỉ được xem tổng điểm, câu hỏi sẽ được đảo thứ tự, đáp án sẽ đảo vị trí một cách tự dộng để bài thi của các thí sinh không giống nhau. Mong các thầy cô góp ý cho bài thi này.

Bài mẫu trắc nghiệm KTNL thi GVDG 2015-2016


Mời các thầy cô cho góp ý tại đây:

Gop y cho bai thi nang luc GVDGComments