TK nộp BC về MN, CĐ

Để chỉnh sửa  bảng tính này bạn phải đăng nhập và nháy đúp vào tên bảng tính ở phía cuối cửa sổ của bảng tính và sửa dữ liệu trên 1 cửa sổ mới (chỉ những những người được phân quyền mới sử dụng được chức năng này)

Comments